Musikterapi er en målrettet brug af musik for at imødekomme specifikke behov.
Brugen af lyd og musik har vist sig at have mange fordele i forbindelse med at øge menneskers velvære og livskvalitet både psykisk og fysisk. Målrettet brug af musik kan bl.a. påvirke puls, åndedræt, blodtryk og muskelspændinger og derved direkte og effektivt påvirke stress-relaterede tilstande i kroppen, herunder smertetilstande. Gennem aktiv musiklytning er det muligt at kontakte sindstilstande som er kendetegnet ved ro, fordybelse og maksimal kreativitet, ligesom det musikalske arbejde kan forhøje hjernens produktion af endorfiner og på længere sigt styrke immunforsvaret.

Musikken er et velegnet medie til at sætte os i forbindelse med følelser, minder og ikke mindst ressourcer, som kan være svære at få adgang til gennem samtale alene. Ved hjælp af målrettet brug af musik er det derfor muligt at forløse kriser, fastlåste handle-og tankemønstre og traumer og dermed frigøre ny energi og livsglæde.

Du kan læse mere om musikterapi indenfor udvalgte områder her:

Musikterapi og stresss:

Musikterap og depression:

Musikterapi og smertelindring:

Kroniske smerter:
I musikterapien kan både de kropslige, de følelsesmæssige, de kognitive og de eksitentielle aspekter af smertetilstanden adresseres.
Behandlingen fokuserer derfor på både at mindske smerteintensiteten, at bibringe den enkelte nye handlemuligheder i fht. smertelindring, at øge kroppens evne til afspænding, og at øge livskvaliteten gennem selvindsigt.
I behandlingen af kroniske smerter benyttes lavfrekvent lyd som stimulere kroppen direkte. De lave frekvenser opfattes ikke af øret, men mærkes som vibration. Denne behandling suppleres af afspændingsøvelser i kombination med musiklytning og visualisering.

Traumer:
I musikterapi som traumebehandling arbejdes som udgangspunkt med at etablere ressourcefyldte tilstande af tryghed, ro, energi, styrke mm. både kropsligt og følelsesmæssigt. Når sådanne tilstande er aktive og integrerede kan traumebearbejdningen påbegyndes.
Jeg arbejder inspireret af Peter Levines metoder med stor respekt for den enkeltes tempo og grænser.

Du kan læse min artikel om musikterapi med en traumatiseret flygtning her:

Stress og udbrændthed:
I musikterapien arbejdes der med at genfinde ro, klarhed, vitalitet, kreativitet, glæde og mening.
Her arbejdes både kropsligt, følelsesmæssigt og eksistentielt tilpasset den enkeltes behov og situation. Målet er ikke nødvendigvis at vende tilbage til det, der var, men at lære af de erfaringer der ledte til stresstilstanden. I terapien arbejdes med egenomsorg, at mærke egne grænser og at forstå kroppens signaler.
Du kan læse mere om forskning i musikterapi som stressbehandling her:

Sorg og tab:
Når vi mister dem vi elsker, går livet - som vi kender det - i stå. Det kan føles uoverskueligt at "komme videre", selv efter flere år. For sorgen er ikke lineær, men kommer og går, og vi må lære at følges med den, mens vi lever.
I musikterapien arbejdes på at rumme såvel sorgen som glæden. Omvæltende livsomstændigheder sætter deres præg på os, giver os en erfaring, viden og indsigt, som kan bruges konstruktivt i det liv, som venter på at blive levet.
Musikken kan hjælpe med at udtrykke det ordløse, at rumme modsætningerne og det uoverskuelige, og at finde humor, initiativ og kreativiteten frem igen.

Musikterapi som Selvudvikling:
Musikterapi er et velegnet medie til at skabe øget selvindsigt, velvære og resiliens.
musiklytning i kombination med afspænding og visualisering er en dybdegående og transformerende oplevelse, som giver os adgang til bevidsthedstilstande, som kendtegnes ved dyb fred og glæde, enhed med alt, mening og sammenhæng.
Også aktiv brug af krop og stemme kan hjælpe os til at grounde og forbinde os til vores indre styrke, kraft og livsenergi.
I musikterapi som selvudvikling tages udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Musik & Mindfulness på arbejdspladsen:
Arbejdsrelateret stress er et problem der griber om sig i stadig større grad. Et tiltagende fokus på at måle præstationer, udflydende grænser mellem fritid og arbejde, usikkerhed i ansættelsen grundet fyringsrunder og besparelser, implementering af nye systemer og arbejdsgange.. disse og en række andre faktorer er med til at genererer stress hos såvel ledere som medarbejdere.
Når vi først bryder sammen på grund af stress, er tilstanden ofte meget alvorlig og kan være langvarig. Derfor er det vigtigt at sætte ind med tiltag der kan støtte op om en arbejdskultur, hvor ro, nærvær, egenomsorg, kreativitet samt evnen til at mærke og give udtryk for grænser får plads.

Mindfulness i kombination med musiklytning og visualisering er et effektivt redskab til at reducere stress og udbrændthed, træthedssyndrom, tankemylder, uro og smerter. Samtidig viser forskningen at sådanne tiltag øger mental klarhed, evne til fokusering, energi, glæde, kreativitet, effektivitet, hukommelse og koncentration.
Øvelserne kan tilpasses til og implementeres på den enkelte arbejdsplads efter jeres unikke behov og arbejdsrytme.

Syng livsglæden ind:
-Genfind vitalitet, kreativitet og livsglæde gennem det transformerende arbejde med stemme og krop.
På denne workshop vil du blive introduceret til stemmen som et kraftfuldt redskab til at:
-forbinde dig til kroppens vitalitet og energi
-skabe kontakt til hjertet og dit indre landskab
-være i autentisk kontakt med andre
-hensætte dig i meditative tilstande
-genfinde leg, glæde og umiddelbarhed
Vi synger sange fra forskellige traditioner verden over, laver body-percussion, arbejder med stemmens klang og resonans, og lærer hvordan vi kan bruge stemmen til at udtrykke og give omsorg til fysiske og psykiske blokeringer og ubalancer.
Jeg arbejder altid med stor respekt for den enkeltes grænser og tempo.

Foredrag:
Jeg kommer gerne ud og fortæller om de gavnlige effekter af musikterapi i forbindelse med bl.a.: Kroniske smerter, stresshåndtering, traumebehandling, eller som medie til at booste velvære, energi og livsglæde. Foredraget vil være suppleret af små praktiske øvelser.

HVEM ER JEG

BIOGRAFI

Jeg er uddannet musikterapeut, som er en 5-årig uddannelse fra Aalborg universitet.
Jeg er desuden uddannet GIM-terapeut (Guidet Imagary and Music) Jeg har flere års professionel erfaring fra bl.a. egen klinik, hospitals- og socialpsykiatri, Familie- og traumeterapi i hhv. Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og på Klinik for Traumatiserede flygtninge.
P.t. er jeg involveret i et forskningsprojekt på Rigshospitalets børnekræftafdeling, hvor musikterapi bruges til at afhjælpe bivirkninger af kemoterapi, som smerte og kvalme, samt generel stress og angst forbundet med sygdomsforløbet.
Jeg er meget optaget af "integreret medicin", som er en ny bevægelse indenfor medicinsk behandling, som ser sygdom som værende opstået i et komplekst samspil af både fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle faktorer, og derfor integrerer behandlingsformer som repræsenterer alle disse niveauer. Jeg har igennem de sidste år været involveret i behandling og forskning indenfor denne tradition i forbindelse med kroniske smerter.

Du kan læse mere om integreret medicin: her

Jeg er desuden en del af behandlerfællesskabet Salig på Østerbro, Kbh, hvorfra jeg udbyder mine behandlinger.

KONTAKTINFO

  •   +45 3113 7082
  •   info@soundjourney.dk.
Mountain View

PRAKTISK INFO

Musikterapi-session

Musikterapi-session

1 time: 750,-
5 Sessioner: 3000,-

1 G.I.M.-session

1 G.I.M.-session

1 1/2 time: 1200,-
5 Sessioner: 5000,-

4-ugers forløb for dig med kroniske smerter

4-ugers forløb for dig med kroniske smerter

2500,-
Ring på 31137082
eller skriv i kontakt.

SAMARBEJDSPARTNERE

Jeg er rigtig glad for at arbejde sammen med en stor gruppe mennesker og jeg nyder den fantastiske energi alle disse forskellige personligheder giver mig.

KONTAKT